E.g., 2019-8-25
E.g., 2019-8-25

Vis mere

Vis mindre

Hyppige stillede spørgsmål

In case you have any further questions, please do not hesitate to contact us through : [email protected]

 

Hvor kan jeg finde flere oplysninger om min indkvartering?
Du kan finde specifikke oplysninger i beskrivelsen af din indkvartering.

Hvordan ved jeg, hvor mange mennesker der maksimalt må bo i min feriebolig?
For hver bolig er det maksimale antal personer angivet. Det er ikke tilladt at bo i indkvartering med flere personer end maksimalt tilladt, dette bliver oplyst under bestillingen. Personer, der ønsker at tilbringe vinteren i indkvarteringen, skal på forhånd oplyse dette.

Hvem er ansvarlig for slutrengøringen?
Slutrengøringen udføres af indkvarteringslederen som bliver udpeget af boligejeren. De (obligatoriske) omkostninger til slutrengøring er angivet i beskrivelsen af din indkvartering.

Er sengetøj og håndklæder inkluderet i lejeprisen?
Viskestykker/karklude, sengetøj og håndklæder er inkluderet i lejeprisen. Vi anbefaler vores gæster, at de selv medbringer badehåndklæder, som de kan bruge ved svømmepoolen eller på stranden. Det samme gælder for sengetøj til barnesenge.

Skal jeg betale et depositum?
Ja, du skal betale et depositum på 200€. Dette depositum vil blive refunderet til dig senest 8 dage efter din afrejse. Eventuelle omkostninger for skader vil blive fratrukket det refunderede depositum.

Kan jeg tage min kat eller min hund med?
Du er ikke tilladt at medbringe nogen kæledyr, medmindre du har en særlig aftale med os, som er blevet godkendt af udlejeren.

Overdragelse af nøgle?
Med hensyn til nøgleoverdragelsen beder vi dig kontakte os via e-mail 2 uger før din afrejse. Indkvarteringslederen er blevet informeret om din bestilling i dag. Oplysningerne fra indkvarteringslederen vil blive givet til dig, efter at vi har modtaget denne mail.

De vil arrangere nøgleoverdragelsen med dig og være lederen på stedet. De kan tilbyde dig forskellige tjenesteydelser ved ankomsten og under din ferie, for at gøre din ferie så komfortabel som muligt. Alt skal være så nemt som muligt, især under din ferie!

De vil byde dig velkommen når du ankommer, de vil aflevere nøglen personligt til dig, give dig nogle nyttige tips vedrørende det nære område, hvor du kan gøre dine daglige indkøb, hvor affaldet skal bringes hen, hvor de nærmeste strande er og så videre. I tilfælde af ulykker i løbet af din ferie, står de til din rådighed.

Hvornår skal jeg folade indkvarteringen?
Hver ankomstdag er også en afrejsedag. Gæsterne skal forlade indkvarteringen før kl. 11.00. Derefter bliver indkvarteringen rengjort til de næste gæster. Dette er grunden til at en sen afrejse ikke er en mulighed. Du kan finde flere oplysninger i dine rejsedokumenter.

På hvilket tidspunkt skal jeg ankomme til min feriebolig
Hver ankomstdag er også en afrejsedag. Gæsterne kan ankomme mellem kl. 16.00 og 18.00. Du kan finde flere oplysninger i dine rejsedokumenter. Hvis du gerne vil ankomme tidligere eller senere, bedes du diskutere dette med indkvarteringslederen. Det kan lade sig gøre!

Tilbyder I ekstra ydelser i løbet af vores ferie?
SpanienFeriehuse er i stand til at give dig forskellige tjenesteydelser ved ankomsten og under din ferie for at gøre din ferie så afslappet og så behagelig som muligt. Alt skal være så nemt som muligt, især under din ferie!

Transfer service
Hvis du vil drage fordel af vores transfer service, vil  indkvarteringslederen vente på dig i ankomsthallen, og tage dig fra Alicante eller Murcia lufthavn og til din ferie bolig. Prisen for denne Transfer service fra Alicante eller Murcia til din feriebolig er angivet i beskrivelsen af din indkvartering. I tilfælde af at du er mere end en time forsinket, skal du ringe til dem for at informere om din forsinkelse.

Velkomstpakke eller shopping
Hvis du ankommer sent om aftenen, kan dindkvarteringslederen arrangere en velkomstpakke for 25€, som vil hjælpe dig gennem din første dag, og den næste morgen i din feriebolig. Så der er en ting mindre at bekymre dig om efter en udmattende rejse. Hvis du ønsker at drage fordel af denne tjeneste, skal du sørge for at fortælle det i god tid.

Hvordan laver jeg en bestilling hos SpanienFeriehuse?
På ingen tid kan du hurtig og nemt bestille din indkvartering på vores hjemmeside. Har du allerede fundet den perfekte indkvartering? Siden for beskrivelsen af din indkvartering viser dig forskellige ting såsom: Den ønskede ankomst- og afrejsedato, antal af personer osv. Denne side giver dig også mulighed for at anmode om oplysninger og foretage en bestilling.

Hvad sker der efter jeg har bestilt en indkvartering?
Når du har bestilt en indkvartering gennem vores hjemmeside. Vi vil sende dine rejsedokumenter til din e-mailadresse så hurtigt som muligt. Efter vores bekræftelse er din bestilling endelig. Når du har indbetalt en forudbetaling, sender vi dig en bekræftelse på din betaling. Dine rejsedokumenter omfatter fakturaen, en rutebeskrivelse, køreplaner, information om turistmæssige tips til dit rejsemål.

Kan jeg forhåndsreservere en indkvartering?
Har du fundet en god indkvartering, men du skal først diskutere det med dine rejsekammerater? Du vil være i stand til at lave en forhåndsreservation på indkvarteringen via e-mail. Vi vil reservere denne indkvartering til dig i en periode på 3 dage.

Hvad er lejeprisen?
Lejeprisen er prisen for lejeperioden af indkvarteringen, bestillingsomkostningerne, valgfrie omkostninger såsom en velkomstpakke, barneseng og barnestol, obligatoriske omkostninger til slutrengøring, 75€ til 85€ og det obligatoriske depositum på 200€.

Hvordan betaler jeg lejeprisen?
Når du har foretaget din bestilling, vil du modtage din bestillingsbekræftelse og faktura via e-mail. Den angivne lejepris er nævnt i din faktura. Den samlede lejepris kan betales i 2 termer: En forudbetaling på 30% af lejeprisen skal foretages først.

Resten af lejeprisen inklusive depositum skal betales mindst 60 dage før lejeperioden starter. Hvis du laver bestillingen inden for 8 uger før lejeperioden starter, skal hele lejeprisen betales med det samme. Hvis din betaling ikke sker rettidigt, kan din bestilling blive annulleret.

Hvornår skal jeg lave forudbetaling?
Forudbetalingen på 30% af lejeprisen skal ske inden for 5 dage efter fakturadato.

Hvad er bankkontonummeret til España Casas?
Bankkontonummeret findes på fakturaen, der sendes til dig efter du har foretaget din bestilling.

Kan jeg annullere en bestilling?
Ja, du har lov til skrifteligt at annullere din bestilling. Se vores generelle vilkår og betingelser, før du gør det.

Hvordan kan jeg informerer jer om en ændring i min bestilling?
Du kan informere os om eventuelle ændringer i din bestilling via e-mail: [email protected]  Bemærk, at mange ændringer vil medføre ekstra omkostninger for dig. Ikke alle ændringsanmodninger kan godkendes.

Er der andre ekstra omkostninger?
Alle omkostninger er angivet i beskrivelsen af din indkvartering. Ekstra omkostninger afhænger af de ønskede faciliteter, for eksempel udlejning af sengelinned og håndklæder og/eller en barnestol. Dine ønskede faciliteter kan angives under bestillingen. Ekstra omkostninger bliver også nævnt i din bstillingsbekræftelse og i dine rejsedokumenter.

Forsikringer og erstatningsansvar. Behøver jeg at tegne en afbestillingsforsikring?
SpanienFeriehuse anbefaler at du tegner en afbestillingsforsikring hos dit forsikringsselskab.

Hvem bliver holdt ansvarlig for eventuelle skade(r)?
Du har pligt til at behandle indkvarteringen og inventar med yderste omhu. Du skal forlade indkvarteringen i ren stand ved afrejse. Udlejer er ikke ansvarlige for værdiforringelse og/eller skade på dine ejendele forårsaget af mangler i huset eller ved ukorrekt brug af indkvarteringen.

I tilfælde af skader på indkvartering og/eller grov uagtsomhed fra din side af, vil omkostningerne for skaderne vil blive fratrukket dit depositum. Hvis noget går i stykker, bliver beskadiget eller går tabt, skal du straks informere indkvarteringslederen, og du skal kompensere for skadeomkostningerne.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har noget at klage over?
I tilfælde af, at du får noget at klage over under dit ophold, bedes du informere lederen om problemet, så det kan løses med det samme. Lederen er din kontaktperson under hele dit ophold. Han eller hun er blevet udpeget af ejeren. Vi kan kun håbe, at de gør deres arbejde godt. Vi kan dog undersøge klager og kontakthåndtering, vi kan også informere ejeren om disse problemer!

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via: [email protected]  

 

Frequently Asked Questions

Where can I find more information about my accommodation?

Specific information can be found at the accommodation description.

How do I know the maximum amount of people for my holiday home?

For each accommodation the maximum amount of people is indicated. It is not allowed to stay in the accommodation with more people than indicated by reservation. People that want to spend the winter in the accommodation will have to indicate this beforehand

Who is responsible for the final cleaning?

The final cleaning is taken care of by the appointed accommodation managers of the homeowners. The (mandatory) costs for the final cleaning are indicated in the accommodation descriptions.

Are bed and bath linen included in the rental price?

Kitchen, bed and bath linen are included in the rental price. We advise our guests to bring a beach towel themselves to use at the swimming pool or at the beach. The same goes for the bedding for baby cots.

Do I need to pay a deposit?

Yes, you will have to pay a deposit of 200€. This deposit will be refunded to you within 8 days after departure. Possible costs for damage will be deducted from the refunded deposit.

Can I bring my cat or dog?

You are not allowed to bring any pets, unless you come to another agreement with us, which was approved on by the lessor.

How do I arrange the Key handover?

Regarding the key handover we request you to contact us through email 2 weeks before departure. The accommodation manager is been informed about your booking today. The details of the accommodation manager will be given to you after we receiving this mail.
They will arrange the key handover with you and be the manager on location. They can provide you with various services upon arrival and during your holiday, in order to make you feel as comfortable as possible. Easy does it, especially during your holiday!
They will welcome you upon arrival, will hand over the key personally, provide you with some useful tips regarding the close area, about where you can do your daily shopping, where the rubbish should be taken to, where the nearest beaches are, and so on. In case of calamities during your holiday, they are at your service.

When do I have to leave the accommodation?

Every day of departure is also a day of arrival. Guests need to leave the accommodation before 11am. Then the accommodation will be cleaned for the next guests. This is why a late departure is not an option. You will find more information in your travel documents.

At what time do I need to arrive at my holiday home?

Every day of arrival is also a day of departure. Guests are able to arrive between 4 pm and 6 pm. You will find more information in your travel documents. In case you would like to arrive earlier or later, please discuss this with the accommodation manager. It may be an option!

Do you provide extra services during our holiday?

HolidayRentalsSpain is able to provide you with various services upon arrival and during your holiday in order to make your holiday as relaxed and as comfortable as possible. Easy does it, especially during your holiday.

Transfer service

In case you would like to benefit from the transfer service, the accommodation manager will await you at the arivall hall, and take you from Alicante or Murcia airport to your holiday accommodation. The price for this transfer from Alicante or Murcia to your holiday accommodation is listed in the accommodation description. In case you are seriously delayed, more than an hour, please give them a call to inform about your delay.

Welcome pack or shopping

In case you arrive late at night, the accommodation manager can arrange a welcome pack of 25€ that will help you through your first day and the next morning in your holiday accommodation. So there is one less thing to worry about after an exhausting journey. If you would like to benefit from this service, please make sure to mention it in time.

Make a booking and how do I make a booking with HolidayRentalsSpain?

It is easy to book an accommodation in no time through our website. Have you already found the perfect accommodation for you? The accommodation description menu allows you to indicate several options: the desired arrival and departure date, the amount of people etc. This page also allows you to request for information and make a booking.

What happens after I have booked an accommodation?

You have booked an accommodation through our website. We will send the travel documents to your email address as soon as possible. After our confirmation, your booking is definite. After you have made a down payment, we will send you a confirmation of your payment. Your travel documents include the invoice, a route description, road maps, information on and touristic tips for your destination.

Can I take an option on an accommodation?

Did you find a good accommodation but do you need to discuss it with your travel companions first? You are able to take an option on the accommodation via email. We will hold this accommodation for you for a period of 3 days.

How does the rental price break down?

The rental price breaks down in, the costs for the rental period of the accommodation, the booking costs, optional costs such as a welcome pack, baby cot and baby chair, mandatory costs for the final cleaning, 50€ to 85€ and the mandatory deposit 200€.

How do I pay the rental price?

After you have made your booking, you will receive your booking confirmation and invoice via email. The specified rental price is mentioned on your invoice. The total rental price can be paid in 2 terms: A down payment of 30% of the rental price has to be made first.

The rest of the rental price including the deposit has to be paid at least 60 days before the rental period starts. In case you make the booking within 8 weeks before the rental period starts, the entire rental price has to be paid at once. In case your payment is not done in time, the booking may be cancelled.

When do I make the down payment?

The down payment of 30% of the rental price has to be made within 5 days after the invoice dat

What is the bank account number of HolidayRentalsSpain?

The correct bank account number can be found on the invoice, sent to you after the booking is made

Am I able to cancel a booking?

Yes, you are allowed to cancel your booking in writing. Please check our general terms and conditions before doing so.

How do I inform you about a change of the reservation?

You are able to inform us about any changes of your reservation through email: [email protected] Please note that many changes will cause extra costs for you. Not every change request can be approved on.

Are there any other extra costs?

All costs are listed in the accommodation description. Extra costs depend on the desired facilities, for instance rental of bed and bath linen and/or a baby chair. Your desired facilities can be indicated while making the booking. Extra costs are also mentioned on your booking confirmation and your travel documents.

Insurances and liability. Do I need to take out cancellation insurance?

HolidayRentalsSpain advise you to take out cancellation insurance with your insurance agent.

Who is to be held responsible for damage?

You are obliged to treat the holiday accommodation and inventory with utmost care. You have to leave the accommodation in clean condition upon departure. De lessor is not responsible for decrease in value of and/or damage to your belongings caused by defects of the house or by improper usage of the accommodation.

In case of damage to the accommodation and/or gross negligence by you, the damage costs will be deducted from the deposit. If anything breaks, is damaged, or is lost, you have to inform the accommodation manager right away, and you must compensate for the damage costs.

What to do with a complaint?

In case a complaint comes up during your stay, please inform the manager about it in order for the problem to be solved right away. The manager is your contact during your stay. He or she has been appointed by the owner. We can only hope that they do their job well. However, we can investigate complaints and contact management, as well we can inform the owner about these certain featured issues!